Blogg

Manglende informasjon fra politiet er et demokratisk problem

Endelig åpner Politidirektoratet for å erstatte Twitter med en ny informasjonskanal mot mediene. Det haster - for daglig ser vi eksempler på at alvorlige ulykker og kriminalitet blir forbigått i stillhet over hele landet.

Det skriver alle NRs regionledere og fungerende NR-leder Hanna Relling Berg i en kronikk.

Kronikk: Tillit til mediene

Vi hører stadig at tilliten til de etablerte mediene er i krise. Men er det riktig, skriver NRs generalsekretær Arne Jensen i en kronikk publisert av Dagens Næringsliv 19. september.

- Ja, vi bør elske uenigheten!

NRs assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø slo et slag for uenigheten og ytringsfriheten i sin tale etter borgertoget i hjembyen Bodø 17. mai. Les kronikk basert på talen og se opptak her.

Selvmordsomtale ved epidemier – her er 7 råd

Heldigvis har vi stort sett vært forskånet for selvmordsepidemier i Norge. Dermed har vi også liten trening i hvordan vi skal omtale det når det inntreffer en økning i antall selvmord og selvmordsforsøk i en begrenset befolkningsgruppe. I forbindelse med omtalen av advarslene fra Trondheim kommune og helsevesenet den siste uka er det derfor naturlig å komme med noen råd.

Livsviktig åpenhet om pasientjournaler

Alle roser VGs prisvinnende journalistikk om ulovlig bruk av tvang i psykiatrien. Men sterke krefter i helsevesenet kjemper likevel imot at slik journalistikk skal være mulig å utføre i fremtiden. Det skriver advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud og ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø i en kronikk i Aftenposten.

Når dårlige råd er dyre

Kommunikasjonsrådgivere og pressesjefer har tilsynelatende invadert både offentlig sektor, privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Men er de verd pengene, spør NRs generalsekretær Arne Jensen i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Arven etter Gunnar Gran

Vær varsom-plakaten er viktigst, men utelukker ikke behovet for god veiledning, skriver Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Forvirrende fra PFU om 3.7

I to uttalelser rett før jul signaliserte PFU en skjerpet praksis rundt bruk av sitatstrek. NRs spesialrådgiver og tidligere generalsekretær Nils E. Øy mener Pressens Faglige Utvalg går lenger enn det Vær Varsom-plakatens punkt 3.7 gir dekning for.