2019-08-01 - Høringsuttalelse ny barnevernslov - NP NJ NR