2020-05-28 - Høringsnotat til Stortingets utenriks og forsvarskomite