Medlemskap

NR organiserer redaktører fra alle typer journalistiske medier.

Medlemskap kan søkes av ansvarlig redaktør/sjefredaktør i alle nyhets- og aktualitetsmedier som oppfyller medlemskapskriteriene i vedtektenes § 3, og som godkjenner Redaktørplakaten. Det samme gjelder redaktører som er delegert redaktøransvar fra ansvarlig redaktør. Det er derfor ansvarlig redaktør som i realiteten bestemmer hvem som kan bli medlem av NR. Kontingenten til NR er for 2019 kr 11.200 hvilket inkluderer en regionkontingent på 1500 kroner. Årskontingent for redaktører i mediebedrifter med mindre enn 5 millioner kroner i årsomsetning for 2019 er kr 6.000. Årskontingenten for studentaviser er kr. 500 og for pensjonister til kr. 300.

Her søker du om å bli medlem. NR-medlemmer blir automatisk medlem også av den aktuelle regionforening som de sokner til. Husk å varsle oss dersom du bytter stilling eller arbeidsplass, slik at vi får oppdatert vårt medlemsystem.

Derfor bør du søke om medlemskap i NR

Flere NR-medlemmer er også medlemmer i en eller flere internasjonale redaktør-organisasjoner; International Press Institue, World Editors Forum eller Global Editors Network.