Nyheter

- Vi må skape trygge redaksjonelle miljøer

Det er svært viktig at ledere i mediebransjen tar seksuell trakassering på alvor, har tydelige rutiner og tenker gjennom sin atferd som ledere. Det sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

10 råd fra de som svarte på undersøkelsen

Disse rådene er hentet fra svarene på følgende spørsmål i undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen: ”Her kan du, om du ønsker, komme med råd til ledere og arbeidsgivere om hvordan de bør håndtere denne type saker.” Totalt ble det gitt 626 åpne svar i dette tekstfeltet.

 

Undersøkelse om seksuell trakassering – her er resultatene

5741 personer har svart på undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen som ble sendt ut i november. Det er 51 prosent kvinner og 49 prosent menn som har svart på undersøkelsen. Resultatene viser at unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering

Vil ha mindre revisor-taushet

"Taushetsplikten for revisorer må være avgrenset til opplysninger som kan medføre skade. Det må finnes situasjoner der viktige samfunnsinteresser taler for at revisor bringer informasjon om for eksempel kritikkverdige forhold ut til allmennheten". Det skriver Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i en felles høringsuttalelse til forslaget til ny revisorlov.

Misfornøyd med tingrettene

Norsk Redaktørforening (NR) er misfornøyd med hvordan tingrettene i Nordland praktiserer publisering av dommer og tiltalebeslutninger på domstolenes pressesider, og ber i et eget brev om at tingrettene endrer sin praksis.

Vil ha straff for innsyns-brudd

Medieorganisasjonene ber kontroll- og konstitusjonskomiteen ta initiativ til at det innføres sanksjoner for brudd på offentlighetsloven og arkivloven.

Krever mest mulig åpenhet rundt Diskrimineringsnemnda

Sammen med Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag har Norsk Redaktørforening avgitt høringsuttalelse til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda. Innspillene går på innspill og åpenhet i nemnda.

Historisk byline

Midtnorsk Redaktørprogram, Trøndelag Redaktørforenings kompetanseprogram, bærer frukter. Fosna-Folket, Hitra-Frøya og Adresseavisen startet nylig serien "Trøndelag redder verden" om havbruk og framtidas matproduksjon. Samarbeidet startet i redaktørprogrammet.

Nei til kutt i mediestøtten og ja til digital nullmoms for all journalistikk

Nok en gang stanset Stortinget regjeringens forslag til kutt i mediestøtten. I tillegg ber Stortinget regjeringen om å utrede utvidelse av momsfritak for medier til å gjelde all digital journalistikk. - Gode nyheter for mediebransjen, selv om budsjettet fortsatt medfører et reelt kutt i kronestøtten, sier NRs generalsekretær Arne Jensen. Her er avtaledokumentene.

Kartlegging av seksuell trakassering i mediebransjen

I samarbeid med de andre medieorganisasjonene kartlegger NR omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk mediebransje. Drøyt 5700 personer har svart på undersøkelsen som presenteres 15. desember.