Nyheter

Se opptak fra kildedebatt

15. januar arrangerte Oslo Redaktørforening debatt om forholdet mellom journalister og de mektigste kildene i samarbeid med Oslo Journalistklubb og Kommunikasjonsforeningen. Se opptak her.

Delte ut stipender

Styret i Norsk Redaktørforenings vederlagsfond har delt ut tilsammen 20 individuelle stipender til søknadsberettigede redaktører.

Debatt: Er de mektigste kildene blitt mektigere?

Med utgangspunkt i Kildeutvalgets rapport inviterer Oslo Redaktørforening, Oslo Journalistklubb og Kommunikasjonsforeningen til åpent debattmøte om forholdet mellom mediene og de mest erfarne kildene 15. januar kl 18.

Hvem bør bli årets redaktører i Oslo/Akershus?

I 2019 ble VG-redaktør Gard Steiro kåret til Årets redaktør i Oslo og Akershus, Mina Hadjian i Røverradion ble årets nyskaper og Trine Eilertsen i Aftenposten ble årets meningsbærer, mens hedersprisen gikk til Harald Stanghelle. Oslo Redaktørforenings jury ber om innspill senest 1. februar.

Thor Bjarne Bore til minne

Vi har mye å takke Thor Bjarne Bore for, skriver Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund og Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Skeptiske til vide fullmakter

I et høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet foreslås det en ny lov med vide fullmakter for regjeringen til å sette andre lover til side i en krisesituasjon. Medieorganisasjonene er blant dem som er skeptiske.

Storsatsing på redaksjonell kompetanse og innovasjon

Målet er å øke innovasjon og bygge kompetanse for fremtidens redaksjoner, samt styrke kritisk og undersøkende journalistikk. Helt sentralt står også arbeidet med å bygge bærekraftige forretningsmodeller for mediehusene.

Skepsis til ny personopplysningslov

Både medieorganisasjonene, NRK, TV 2 og flere andre instanser er skeptiske til forslaget til endringer i personopplysningsloven. De frykter for konsekvensene for de redaktørstyrte mediene.