- Dette er overraskende, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen. (Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix)

Avviser én momssats

Medieorganisasjonene avviser kategorisk forslaget fra et statlig utvalg om å fjerne alle lavmomssatser og innføre én felles moms på 25 prosent på alle varer og tjenester.

Det er det såkalte Madsen-utvalget som i NOU 2011:11 går inn for å forenkle momssystemet, blant annet gjennom å innføre én felles momssats på alt. Når det gjelder avviklingen av nullmoms på aviser og nyhetstjenester, skriver utvalget at "merverdiavgiftsfritaket for bøker, nyhetstjenester og tidsskrift ikke er et målrettet virkemiddel for å oppnå medie- og litteraturpolitiske mål. Fritaket innebærer at utgavene som selger mest og trenger minst støtte, får mest. Samtidig begrunnes fritakene med et ønske om å støtte det norske språk. Likevel omfatter dagens fritak publikasjoner på alle språk. Fritakene anbefales derfor avviklet."

De får mildt sagt kraftig motbør fra medieorganisasjonene. I en felles høringsuttalelse konkluderer Fagpressen, Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening med at 

"Utredningen er svært mangelfull. Drøftingen og analysene er svake og ikke basert på fakta, noe som gjør konklusjonene tvilsomme. Forslagene må avvises."

- Sett i lys av hvor tydelige både regjering og opposisjon hart vært når det gjelder betydningen av nullmoms på redaktørstyrte medier, så er det overraskende at et statlig oppnevnt utvalg foreslår noe sånt. Jeg tar det for gitt at forslaget avvises, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.