Norsk Redaktørforening og de øvrige medieorganisasjonene er skuffet over at kulturminister Linda Hofstad Helleland ikke tar videre flere av forslagene som Mediemangfoldsutvalget kom med.

Foto: NTB scanpix

- Dramatiske kutt i mediestøtten

Norsk Redaktørforening reagerer på at regjeringen, nok en gang, foreslår å kutte i den direkte mediestøtten. - Et netto kutt på nesten 19 millioner i mediestøtten er dramatisk, og helt feil retning i mediepolitikken, sier NRs generalsekretær Arne Jensen .

- Selv om det legges inn en pott på syv millioner kroner til innovasjon, så går likevel den samlede støtten ned. Vi er skuffet over at regjeringen, år etter år, fremmer disse forslagene, i en tid hvor mediene mest av alt trenger hjelp for å komme gjennom en voldsom transformasjon.  I tillegg skjer det ingenting med moms på fagpresse og enkeltartikler.  Vi frykter at redaksjonelle miljø.er vil svekkes og at det igjen vil føre til fravær av journalistikk på viktige samfunnsområder, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Regjeringen har helt rett i at den store utfordringen for mediebransjen er å få etablert bærekraftige forretningsmodeller. Å redusere mediestøtten er imidlertid ikke noe bidrag til å gjøre den prosessen lettere, snarere tvert imot.

- Vi må, nok en gang, sette vår lit til at budsjettprosessen på Stortinget kan gi anledning til å få reversert det kuttet regjeringen foreslår, sier Jensen. 

Her er kulturdepartementets pressemelding om mediestøtten

Her er forslaget til statsbudsjett - kulturområdet

Slik kommenteres kuttene fra de øvrige medieorganisasjonene:

–Det er uforståelig at kulturministeren ikke lytter til svært tydelige råd fra Mediemangfoldsutvalget og en samlet norsk mediebransje, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL. Les mer her

- Vi er både skuffet og overrasket over forslaget om å kutte i pressestøtten. Regjeringen har selv konkludert at dette er en ordning som fungerer, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen til Journalisten.

- Det er en meningsløs forskjellsbehandling som ikke er bra, sier direktør i Fagpressen, Per Brikt Olsen til Medier24 om at fagpressen fortsatt ikke har fått digital nullmoms.

I en pressemelding fra Landslaget for lokalaviser (LLA) heter det: Vi set pris på at regjeringa gir ei solid anerkjenning av den viktige jobben lokalavisene gjer i sine lokalsamfunn. Men ingen kan løne journalistar med fine ord. Den nye innovasjonsstøtta på sju millionar veg ikkje opp for manglande løft i produksjonstilskottet.

– Regjeringa burde heva produksjonstilskottet for å gi avisbransjen drahjelp i vanskelige omstillingstider. Bransjen har spesielt krevjande tider med å oppretthalde annonseinntektene, seier generalsekretær Rune Hetland og styreleder Roar V. Osmundsen i Landslaget for lokalaviser.