Rune Hetland har vært generalsekretær i LLA i snart 25 år. (Foto: LLA)

Går av som generalsekretær

Rune Hetland (64) har varsla styret i Landslaget for lokalaviser at han ønsker avløsning som generalsekretær.

Rune Hetland ble ansatt som generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (LLA) fra 1. november 1994. Nå har Hetland varsla styret at han vil trappe ned. Han kommer til å fortsette som rådgiver i redusert stilling.

– Sida han fikk jobben, har lokalavisene i landet opplevd store løft. Ikke minst har respekten og rammevilkårene til lokalavisene blitt løfta disse 25 årene, noe Rune skal ha en stor del av æren for. Sjøl vil han nok framheve den store satsinga LLA har hatt på kurs og kompetanse, ikke minst på landsmøtene, som viktig for det kvalitetsløftet som har vært i lokalavisene. Statusen er kraftig hevet, og i dag er lokalavisene stolte over å kalle seg lokalavis. Sånn har det ikke alltid vært, sier Tomas Bruvik, styreleder i LLA.

Rune Hetland er en av dem med mest kunnskap om pressepolitikk og rammevilkår. Med dette som bakteppe har LLA over tid fått gjennomslag for mye av det organisasjonen har jobba med.

– Særlig var Rune sentral da norske medier fikk 0-moms. Uten hans innsats hadde neppe momsfritaket kommet, så det er ikke bare lokalavisene, men hele Medie-Norge som skylder Rune en stor takk for dette, sier Bruvik.

– For LLA er det viktig at Rune Hetland vil fortsette i organisasjonen. Kunnskapen hans må føres videre til en ny generasjon, og hans innsats er avgjørende viktig også framover i det pressepolitiske arbeidet, legger styrelederen til.

Styret har respekt for Rune Hetland sitt ønske om at han ikke vil ha ansvaret som generalsekretær lenger. Han har lagt ned langt mer enn vanlig innsats for lokalavisene i de snart 25 årene han har vært generalsekretær. Han har vist et uvanlig engasjement for LLA og lokalavisene, heter det i en pressemelding fra LLA.

Stillinga som generalsekretær kommer til å bli utlyst om kort tid.