Her er NRs veileder om bruk av appen Smittestopp

7 råd om Smittestopp og kildevernet, en oversikt over hvordan appen virker og hvilke problemstillingen tjenesten reiser opp mot kilde- og personvernet, et eget kapittel om kildevernet og eksempler på interne råd fra redaksjonene. Det er innholdet i NRs ferske veileder.

Da Folkehelseinstituttet lanserte den nye appen Smittestopp 16. april, sendte vNR-sekretariatet ut foreløpige råd og varslet at vi ville komme tilbake med en veileder om bruk av appen. Nå er veilederen klar.

Kildevernet er et helt sentralt prinsipp i journalistikken. Men for å verne kildene våre må vi være i forkant og tenke sikkerhet hele veien. Debatten som har oppstått i forbindelse med lanseringen av appen Smittestopp er en god anledning for en intern runde på rutinene for bruk av ulike tjenester på mobiltelefoner og annet utstyr som sporer person- og lokasjonsdata.

HER ER VEILEDEREN

Norsk Redaktørforening har forståelse for at myndighetene tar i bruk verktøy for å hindre smittespredning i Norge. Vi ser også at det er viktig at flest mulig deltar i den dugnaden det er å få epidemien under kontroll og i størst mulig grad å beskytte folks liv og helse. Samtidig er det grupper i samfunnet som har gode grunner til å vegre seg mot å installere appen på sin mobiltelefon. Nettopp journalister ble trukket fram som en slik gruppe av statsminister Erna Solberg i et intervju med Dagens Næringsliv 17. april.
NRs veileder er ikke noen fasit eller et forsøk på å lage en felles "bransjestandard". Det er ikke vår oppgave å fortelle deg som redaktør hva du skal gjøre, men å gi deg tilstrekkelig informasjon, slik at du er best mulig i stand til å finne ut hva som er riktig for deg og din redaksjon.

Tusen takk til alle som har bidratt til denne veilederen. Vi har særlig hatt nytte av bistand fra Frank Gander i NRK, Espen Andersen i Kommunal Rapport/NRs teknologiskvadron, Gard Steiro i VG, Karianne Solbrække i TV 2, Alexandra Beverfjord i Dagbladet, Svein-Erik Hole i Teknisk Ukeblad og Ingeborg Volan i Dagens Næringsliv/NRs teknologiskvadron og fra medlemmer i NR-styret. Takk også for nyttig hjelp fra Folkehelseinstituttet, fra Jon Wessel-Aas og andre personverneksperter og fra ulike redaksjoner og kommentatorer som har satt temaet på dagsorden. Samtidig vil vi understreke at innholdet i denne veilederen står for NR-sekretariatets regning.

Informasjonen om appen er ferskvare, og vi vil få bedre kjennskap til den etter hvert. Derfor oppdaterer vi informasjonen fortløpende. Vi er også interessert i dine synspunkter og kommentarer. Har din redaksjon laget interne råd som dere vil dele, så setter vi stor pris på det.